Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de winkel. Het is niet toegestaan om (delen van) de site openbaar te maken, te kopiĆ«ren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van de winkel. 

De op deze website opgenomen informatie wordt door de winkel met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie op de site onvolledig en/of onjuist is. De winkel behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

De winkel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

© 2019 - Musthavesoftheday.com - Alle rechten voorbehouden